Olmazsa Olmazlarımız

* Çocukların bireysel farklılıkları eğitim -öğretimin önemli belirleyicilerinden biridir.
* Kurumsal kurallar dayatmalarla değil, açıklamalarla kazandırılır.
* Tüm etkinliklerde, öğrenmenin temel ilkeleri olan: kolaydan zora, somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene ilkelerine sadık kalınır.
* Aileyle ilişkiler ,”Okul aile işbirliği eğitim öğretimin temel öğesidir” ilkesi doğrultusunda sürdürülür.
* Hijyen, kuralları kurumsal kimliğimizin önemli bir öğesidir.
* Beslenme, hazır ve paketlenmiş gıdalardan arındırılmış bir anlayışla sağlanır.

 
facebook twitter instagram

language